A dinnye károsítói

Vírusbetegségek

Uborkamozaik (Cucumber mosaic virus)
Görögdinnye mozaik (Watermelon mosaic virus)
Cukíni sárga mozaik (Zucchini yellow mosaic virus)

watermelonmosaic2Tünetek: sárgászöld mozaik foltok és apró nekrózisok, levélhullámosodás, kisebb termések. Az indafejlődés kezdetétől fertőzheti a dinnyét.
Terjedés: szövetnedvvel és a sok tápnövényű levéltetvekkel.

 

 

 

 

Baktériumos betegségek

A dinnye pszeudomonászos betegsége (Pseudomonas avenae subsp. citrulli)
Tünetek: a szikleveleken és az első leveleken foltok jelennek meg, majd terjed a leveleken és levélnyélen. A terméseken növekvő, vizenyős foltok jelentek meg. Később a héj felrepedt, mézgacseppek jelennek meg. A meleg, esős idő kedvező a kórokozó számára.
Terjedés: a fertőzött magokból a következő évben beteg növények fejlődnek.

 

Gombabetegségek

A dinnye fuzáriumos hervadása (Fusarium oxysporum f. sp. niveum) – görögdinnyén
(
Fusarium oxysporum f. sp. melonis)
– sárgadinnyén)
fusariumoxysporumniveumTünetek: a palántákat és a fejlett növényeket is fertőzi. A növények hervadnak, lankadnak, az indák elhalnak, az edénynyalábok megbarnulnak, a szártő és gyökérzet rothad. Magas talaj hőmérsékletet kedvel.
Terjedés: a talajba került fertőzött növényrészek (a kórokozó 10 évig fertőzőképes) és a vetőmag.

 

A dinnye kolletotrichumos betegsége (fenésedés) (Colletotrichum orbiculare)
colletotrichumorbicularedinnyeTünetek: csapadékos hűvös időjárás mellett, öntözött állományban a kabakosok legveszélyesebb betegsége. A csíranövény, a palánta szártöve elbarnul, rostossá válik, a palánta kidől. A levélen ovális foltok, a levélnyélen és száron ovális, besüppedt foltok. Az inda hervad, elszárad. A termés is foltosodhat. Magas hőmérsékletet kedvel.
Terjedés: a beteg növényi maradvány és a mag.

A dinnye didimellás betegsége (Didymella bryoniae)
didymellabryoniaeTünetek: a levélen ovális, barnás foltok jelennek meg, melyek a későbbiekben beszáradnak és kitöredeznek, a levél rongyolódik. A beteg levélnyél letörik. Az indán mézgacseppek jelennek meg, majd elszárad, elhal. A harmatlecsapódás és a magas relatív páratartalom kedvező.
Terjedés: beteg növénymaradvánnyal.

 
Dinnyeperonoszpóra (Pseudoperonospora cubensis)

pseudoperonosporacubensisdinnyeTünetek: a levélen szegletes foltok, a foltok fonákán lilásbarna bevonat. A foltok később kitöredeznek. A meleg, esős idő kedvező a kórokozó számára.
Terjedés: beteg növénymaradványokkal.

Dinnyelisztharmat (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)
erysiphesphaerothecaTünetek: jellegzetes fehér bevonat jelenik meg a leveleken.
Terjedés: fertőzött növénymaradványokkal.

 

 

 

 

Kártevők

Gyökérgubacs-fonálférgek (Meloidogyne spp.)
meloidogyneJelentőség: termesztő berendezésben és szabadföldön különböző fajok támadnak. A növények a növekedésben visszamaradnak, a gyökereken gubacsok keletkeznek.
Terjedés: fertőzött földkeverékkel.

 

 

 

Talajlakó kártevők
Cserebogarak lárvái (Melolonthidae)
Pattanóbogarak lárvái (Elateridae)
Vakondtücsök (Gryllotalpa gryllotalpa)

Melolonthaelateridaegryllotalpa

Jelentőség: a gyökereket rágják, a növények a növekedésben lemaradnak, hervadnak, súlyos kártétel esetén elpusztulnak. Az idős, már jól begyökeresedett növények kevésbé érzékeny.
Terjedés: a korábban gyomos terület növeli a jelenlétük esélyét.

Gyepi hangya (Tetramorium caespitum)
tetramoriumcaespitumJelentőség: a növény gyökerét és földbeli szárát rágják. A gyomirtott dinnyeföldön, a felszaporodott hangyáknak egyedüli szerves anyag forrás a dinnyepalánták lehetnek.

 

 

Uborka levéltetű (Aphis gossypii)
aphisgossypiiJelentőség: sok tápnövényű faj. Szívogatásának hatására a növények növekedése leáll, a levelek besodródnak, a hajtás torzul, romlik a kötődés. A növényi vírusokat terjesztik. Leggyakrabban a kiültetés után jelennek meg dinnye állományon. Ragadós mézharmatot termelnek.

 

 

Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)
tetranychusurticaeJelentőség: talajtakarásos és fóliaalagutas termesztésnél kártétele számottevő lehet. Alacsony páratartalmú növényházakban tömegesen elszaporodnak. Szárazság és melegkedvelő. A levelek fonákán szövedék védelmében szívogatnak. A levelek sárgulnak, barnulnak, száradnak.

 

 

 

Dohánytripsz (Thrips tabaci)
Jelentőség: a palántanevelés során gyakran megjelenik. A dinnye levelein tűszúrásnyi, ezüstös-fehér foltok formájában jelentkezik.

Dinnyetripsz (Thrips palmi)
Jelentőség: a levélen ezüstös szívásnyomok alakulnak ki. Később a levelek megbarnulnak, pöndörödnek, elhalnak. A virágok torzulnak és lehullnak. A termések torzultak lesznek. A növényi vírusokat terjesztik.

Üvegházi molytetű (Trialeurodes vaporarium)
trialeurodesvaporariumJelentőség: leginkább hajtatásban károsít. A levelek fonákán szívogatnak, melyek torzulnak, lehullnak. A növények a növekedésben visszamaradnak, a termés mennyisége csökken. Ragadós mézharmatot termelnek.

 

 


Mezei nyúl (Lepus europeus)

Jelentőség: a hajtását és a termés felületét rágja meg. Kártétele az egész tenyészidőben megfigyelhető, de a hajtásnövekedés megindulásakor, ill. érést megelőző időszakban a legjelentősebb.