A hagyma károsítói

Vírusbetegségek


A hagyma sárga levélcsíkossága (Onion yellow dwarf virus)
Tünetek: sárgászöld csíkok az egész levélen, melyek felülete hullámos, majd csavarodó, elveszti rugalmasságát, lankad, idő előtt elszárad. Terméscsökkenést okoz, lazább hagymafej.
Terjedés: levéltetvekkel, tripszekkel, kabócákkal, fonalférgekkel, anyahagymákkal, dughagymákkal.


 

Baktériumos betegségek

A hagyma pszeudomonászos rothadása (Pseudomonas alliicola)
Tünetek: raktárhelységben a hagyma nyaki része el kezd rothadni, amely lefelé terjed, és bűzös szag kíséri. Szántóföldön a föld feletti rész sárgul, hervad. Szántóföldön csak esős, nedves időjárás esetén jön létre a fertőzés.


 

Gombabetegségek

Hagyma botrítiszes rothadása (Botrytis aclada, B. byssoidea, B. squamosa, B. porri, B. cinerea)
Tünetek: a hagyma nyaki részén kezdődik a rothadás, a hagyma héján barna elszíneződés látszik, külső fedőlevelek alatt szürkés penészbevonat.
Terjedés: dughagymával kihurcolható a szántóföldre.

Hagymaperonoszpóra (Peronospora destructor)
peronosporadestructorTünetek: a hagyma egyik legveszedelmesebb betegsége, amely gyakran járványt is okoz. Alacsony növekedésű növények és hal-ványzöldre színeződött levelek, szürke bevonattal, majd szürkülnek, elszáradnak.
Terjedés: talajjal, vetőmaggal is terjed.

 

 


Egyéb károsítók
Hagymarozsda (Puccinia porri)
Aszpergilluszos (Aspergillus niger)
Burkholderiás betegség (Burkholderia gladioli pv. alliicola)
Alternária, fuzárium (Fusarium oxysporum f.sp. cepae) 

Kártevők

Cserebogarak lárvái (Melolonthidae)
Pattanóbogarak lárvái (Elateridae)

MelolonthaelateridaeJelentőség: kezdetben a fiatal növények gyökerének elrágásával okoznak növénypusztulást, majd a későbbiekben a hagymatest meg-rágásával károsítanak. A károsított vöröshagyma nem tárolható.

 

 

Hagymalégy (Phorbia antiqua)
phorbiaantiquaJelentőség: a hagyma legfontosabb kártevője. A légylárvák (nyüvek) a hagymafejbe fúrnak. Magvetés után elpusztul a fiatal növény, csapadékos időben elrothad a károsított növényrész.
Fejlődés: 2 nemzedéke van.

 

 

Hagymaormányos (Ceutorrhynchus suturalis)
Jelentőség: 2-3 leveles korban támad. A kártevő lyukat fúr a levélen, lárva a levél belsejében hámozgat, így a levél elsárgul, elszárad.
Fejlődés: 1 nemzedéke van, az bogár április végén – május elején jelenik meg.

Hagyma aknázólégy (Liriomyza cepae)
liriomyzacepaeJelentőség: hosszúkás lefutású, kacskaringós aknákat készít a levélen. Csapadékos területeken jelentős lehet.
Fejlődés: 1 nemzedéke van.

 


Holdfoltos hagymalégy (Eumerus strigatus)

Jelentőség: a sérült, beteg hagymákat károsítja, másodlagos kártevő.
a lárvák a gyökérkoszorú tájékán hatolnak be és a hagymát teljesen felélik,több hagymát is felélhetnek
Fejlődés: 1 nemzedék, kifejlett lárvák, vagy a bábok telelnek a talajban.

Dohánytripsz (Thrips tabaci)
thripstabaciJelentőség: főleg dughagymán jelentkezik, a levél teljes fejlődése alatt károsít.

 

 


Póréhagymafej-aknázólégy (Napomyza gymnostoma
)

napomyzagymnostomaJelentőség: a szárban, ill. a hagymatestben fúrnak a lárvák, a szárat alkotó levelek gyakran felrepednek. A lárvák a hagymaszár belse-jében lefelé haladó járatokat készítenek.
Fejlődés: 2 nemzedék

 

 

Egyéb károsítók

Vetési bagolylepke (Scotia segetum): lárvája megrágja a hagymát.
Hagymalevélbolha (Trioza nigricornis): tél alá vetett hagymánál imágó ellen ősszel érintő
Pattanóbogár lárjája, drótféreg (Elateridae): magról vetett hagymánál okoz gondot. csírázáskor támadja meg.

scotiaelateridae