Az alma károsítói

Vírusbetegségek


Almamozaik (Apple mosaic virus)
applemosaicTünetek: a leveleken sárgás, szegletes foltok alakulnak ki, később le is hullhatnak. A foltok a termésen is megjelenhetnek, az alma apró, deformált lehet.
Terjedés: szaporítóanyag.

 

 

 

 

Fitoplazmás betegségek


Almasöprűsödés (Apple proliferation phytoplasma)
Tünetek: a hajtások elsöprűsödnek, kötegekben, sűrűn fejlődnek. A levelek kisebbek, a pálhalevelek nagyok lesznek. A virág- és gyümölcskocsány hosszabb, a termés apró marad, rosszul színeződik, héja vastagabb.
Terjedés: szaporítóanyag, kabócák.

 

Baktériumos betegségek

Az alma agrobaktériumos gyökérgolyvája (Agrobacterium tumefaciens)
agrobacteriumTünetek: a kórokozó a talajban, a golyvákban 2 évig is elél, sebeken át fertőzi a növényt. Faiskolákban okoz gondot, a fa lassú pusztulását okozza. A gyökereken, gyökérnyakon apró, egyre növekvő golyvák fejlődnek, melyek később elfásodnak, szétesnek. A fák sínylődnek, visszamaradnak a növekedésben, a virágzás, terméshozás elmaradhat.
Terjedés: szaporító anyag, földben maradt, szétesett golyvák.
Az alma ervíniás elhalása (Erwinia amylovora)

erwiniaamylovoraTünetek: az alma legsúlyosabb gazdasági és védekezéstechnológiai problémát jelentő betegsége. A bibén keresztül fertőz virágzás idején. A magas pára és hőmérséklet kedvez a fertőzésnek. Először a virág részei, majd a fiatal hajtások megfeketednek, a hajtás pásztorbotszerűen meghajlik. A fertőzött vesszőkön, gallyakon, majd ágakban és a törzsben halad tovább a fertőzés. A megfeketedett virágok, gyümölcskezdemények nem hullanak le. Tejszerű baktériumnyálka tör elő a fertőzött részekből.
Terjedés: sebzéseken át képes behatolni, művelő eszközökkel, szaporítóanyaggal, gyümölccsel, állatokkal, vízzel, széllel kerülhet át másik növényre.

 

Gombabetegségek

Az alma ventúriás varasodása (Venturia inaequalis)
venturiainaequalisTünetek: legjelentősebb gombás betegsége. Jellemző tünete a sötét színű bársonyos bevonat a levelek fonákán és a gyümölcsön. A varas gyümölcs deformálódhat, héja felrepedhet. Sok csapadék kedvez a fertőzésnek.
Terjedés: lehullott levelekben telel a kórokozó, talaj.Almalisztharmat (Podosphaera leucotricha)

podosphaeraleucotrichaTünetek: egész vegetáció időszakban folyamatosan veszélyezteti a növényt. A hajtások rövid ízközűek, a levelek keskenyek, hullámosak. Legszembetűnőbb a friss hajtásokat borító fehér bevonat. A csúcsrügyek szétállnak, rojtosak. Később a fertőzött levelek sárgulhatnak.
Terjedés
: rügypikkelyek között telel, innen indul a fertőzés. A beteg vesszőkről, rojtos csúcsrügyekről terjedhet.

 Az alma monilíniás betegsége (Monilia fructigena)

moniliafructigenaTünetek: a betegség terjedését tekintve összefügg az almamoly és a sodrómolyok kártételével. A sérüléseken könnyen bejut a kórokozó. A gyümölcsön sárga, gyakran koncentrikus körökben elhelyezkedő kinövések láthatók. A gyömölcsök elrothadnak, összeszáradnak és sokszor a fán maradnak.
Terjedés: talajon lévő gyümölcsmúmiák, gyümölcsmolyok által okozott seben keresztül fertőz.

 

 

Egyéb betegségek

Az alma facidellás rák (Phacidiella discolor)
Tünetek: az ágakon, a törzsön rákos sebek, és elhalások keltkeznek. A sebek szélén szövetburjánzás indul meg.
Terjedés: sebeken keresztül támadja meg főként az idősebb fákat.


 

Kártevők


Almamoly (Cydia pomonella)
almaJelentőség: a molylárvák a magházig berágnak a termésbe, a magkezdeményekkel táplálkoznak, ürülékszemcsékkel töltik az üregeket. A károsított gyümölcs lehullik.
Fejlődés: 2 nemzedéke van, tömeges rajzása május közepétől június végéig tart.

 

 Vértetű (Eriosoma lanigerum)

eriosomalanigerumJelentőség: a fás részeken szívogat, szövetburjánzást okoz. Az ágakon található fehér, vattaszerű viaszváladékáról felismerhető. Az igazi kártételt a gyökéren való szívogatással, a nyálában található mérgező anyag által okozott sejtburjánzással, ”vértetű-rákkal” okoz.
Fejlődés: sok nemzedékük van évente. A lárva telel föld alatti vagy feletti részeken, gyökérnyaknál.
Terjedés: seb, tősarjak

 

Pajzstetvek
Kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus)
Közönséges teknős pajzstetű
(Parthenolecanium corni)


Közönséges kagylós pajzstetű (Lepidosaphes ulmi)
növényorvosJelentőség: erős fertőzés esetén a fák növekedése gátolt. Szívogatásukkal csúcsszáradást, sőt teljes kipusztulást okozhatnak. Egyes fajták nemcsak a fás-, de a zöld részeken is károsítanak. A Kaliforniai pajzstetű a gyümölcsöt is megtámadja, szívogatásától piros "lázfoltok" alakulnak ki a gyümölcsön.
Fejlődés: 2 nemzedéke van.
Terjedés: szaporítóanyag, fertőzött ágakról a szárnyas alakok további növényeket is megfertőznek.

 

Takácsatkák
Piros gyümölcsfa takácsatka (Panonychus ulmi)
Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)
Galagonya t.akácsatka (Tetranychus viennensis)

panonychusulmitetranychusurticaeJelentőség
: szívogatják a leveleket, melyek hamarabb elöregednek, kanalasodnak. Láthatók rajtuk az elszórtan elhelyezkedő szívásnyomok. Erős felszaporodásuk hatására a levelek lehullhatnak, így közvetve csökkenthetik a termésmennyiséget.

 Levéltetvek
Zöld almalevéltetű (Aphis pomi)
Szürke almalevéltetű (Disaphis plantaginea)
Közönséges levélpirosító almalevéltetű (Disaphis devecta)

disaphisdevectaJelentőség: szívogatják a leveleket, több évig tartó károsítása gyengíti a fát. A levélpirosító almalevéltetű kártétele könnyen felismerhető, mert a lavél hosszirányban basodródik, megduzzad, élénk pirosra színeződik.

 

 


Aknázómolyok
Almalevél aknázómoly (Phyllonorichter blancardella)

Almalevél sátorosmoly (Phyllonorichter corylifoliella)
Almalevél törpemoly (Nepticula malella)
Lombosfa fehérmoly (Leucoptera scitella)

phyllonoricterblancardellaphyllonorictercorylifoliellanepticulamalellaleucopterascitella

Jelentőség: a lárvák a levéllemez bőrszövete alatt rágnak, különböző méretű és formájú aknákat készítenek. Nagy mértékű elszaporodás esetén a lombosfa fehérmoly aknái a teljes levélfelületet beboríthatják. A levelek elszárafhatnak, lehullanak. Hosszútávon a fák gyengülnek, csökken a termésmennyiség.
Terjedés: a lombosfa fehérmoly bábgubói a leszüretelt terméssel is elhurcolhatók.

Levélbarkók (Phyllobius sp.)
Jelentőség: a fakadó rügyeket, fiatal leveleket, virágbimbókat és a virágokat megrághatják. A leveleket csipkézik.

Bimbólikasztó bogár (Anthonomus pomorum)
anthonomuspomorumJelentőség
: az áttelelt bogarak érési táplálkozásuk során megrágják a rügyeket, azok pusztulását okozva. Petéiket a bimbókba helyezik. A kikelő lárvák a porzószálakat, portokokat, bibéket rágják, sziromleveleket hámozgatják.

 

 

Üvegszárnyú almafalepke (Synanthedon myopaeformis)
synanthedonmyopaeformisJelentőség: a fiatal almaültetvények kártevője. A lepkék virágokon táplálkoznak, darázsra hasonlítanak. Fő tápnövénye az alma.
A lárvák járatai a fás részekbe hatolnak, különösen gyakoriak a metszési felületeken, az oltás helyén vagy a vastagabb gallyak eltávolításakor ejtett sebek szélein keletkezett sebkalluszokban.
Fejlődés: egész nyáron rajzik, 1 nemzedék / év.

 

Egyéb kártevők


Almailonca (Adoxophyes reticulana)
Sodrómolyok (Pandemis, Recurvaria fajok)
Jelentőség: a hernyók megrágják a virágokat, leveleket, főleg a gyümölcsökön okoz kárt: szövedékkel egymáshoz erősített levelek alatt hámozgatják a gyümölcsöt, vagy rágnak bele.
Fejlődés: 2 nemzedék / év.

Araszolók (Operoptera brumata, Erannis spp.)
növényorvosJelentőség: az araszolóhernyó lyukat rág, átfúrja a duzzadt, kipattanó rügyeket, virágokat és fiatal, éretlen gyümölcsöket. Lombosodás után laza hálót szőnek a levelek köré. Szabálytalanul megrágott, átlyukasztott leveleket hagynak maguk után.
Fejlődés: 1 nemzedék / év, a lepkék októberben rajzanak.

 

 

Talajlakó kártevők
Májusi cserebogár, Erdei cserebogár, Kalló cserebogár (Melolonthidae)

növényorvosJelentőség: a fiatal ültetvényeket veszélyezteti. A bogarak lárvája (pajor) a gyökereken táplálkozik. Fiatal növényesetén ez gátolja a fejlődést, növekedést. Az öntözött területeket kedvelik. A sorközök füvesítése vonzza őket. Erdők, gyomos, műveletlen területek közelsége fokozza a kártételt.