A cseresznye és a meggy károsítói

Vírusbetegségek


Nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic ringspot virus)
prunusnecroticringspotJelentőség: Sokktünet: levélen elhaló foltok keletkeznek, melyek kilyukadnak. Krónikus tünet: a levélen erősen fogazott lesz, néha a fonák felső részén tölgylevélszerű kinövések keletkeznek, esetleg kétcsúcsú levél fejlődik.
Terjedés
: szaporítóanyag, pollen, gyökérérinkezés.

 

 Fitoplazmás betegség

Csonthéjasok európai sárgulása (European stone fruit yellows)
növényorvosTünetek: a fertőzött fák levelei sárgulnak és kanalasodnak, kisebbek és elszórtan helyezkednek el, később elhalnak. Először ágrészek, aztán ágak, végül az egész fa elpusztulhat. A kéreg eleinte narancssárgára, majd barnára színeződik.
Terjedés: szaporítóanyag, fertőzött egyedek. Egyetlen megoldás a vírusmentes szaporítóanyag telepítése.

 

 

 

 

 

Baktériumos betegségek


Agrobaktériumos gyökérgolyva (Agrobacterium tumefaciens)
agrobacteriumTünetek: a kórokozó a talajban, a golyvákban 2 évig is elél, sebeken át fertőzi a növényt. Faiskolákban okoz gondot, a fa lassú pusztulását okozza. A gyökereken, gyökérnyakon apró, egyre növekvő golyvák fejlődnek, melyek később elfásodnak, szétesnek. A fák sínylődnek, visszamaradnak a növekedésben, a virágzás, terméshozás elmaradhat.
Terjedés: szaporító anyag, földben maradt, szétesett golyvák.
A cseresznye baktériumos rákosodása (Pseudomonas mors-prunorum)

pseudomonasmorsprunorumTünetek: a csonthéjasok elterjedt betegsége. Fiatal ültetvényekben a fák részleges vagy teljes pusztulását okozza. A rügyek körül és a gallyakon sötétbarna bemélyedések jelennek meg, melyek később mézgával borított rákos sebekké alakulnak át. A fertőzött gallyak nem hajtanak ki, a fiatal hajtások elszáradnak. A virágok elhervadnak. A termésen vizenyős foltok láthatók, a leveleken szögletes barna foltok vannak. A termések lehullanak. A nedvesebb, párásabbés levegő kedvez a fertőzésnek.
Terjedés
: baktériumnyálka, sebeken át, de a levélalaponkeresztül is bejuthat a növénybe.

 

 

Gombabetegségek


A cseresznye és a meggy blumeriellás betegsége (Blumeriella japii)
blumeriellajaapiiTünetek: csapadékos időben potenciális károsító. A levélen apró, sötét, szegletes foltok keletkeznek. A foltokkal átellenben sárgás, kiemelkedő képződmények (acervuluszok) találhatók. Nagymértékű lombhullást képes okozni, ha elszaporodik a leveleken. Ez hosszútávon a termésmennyiségre és a fa növekedésére van negatív hatással.
Terjedés: a lehullott, beteg lombból fertőz, itt telel a kórokozó.

 

 

 

A cseresznye és a meggy monilíniás betegsége (Monilia laxa, Monilia fruchtigena)
monilialaxaTünetek: fontos betegsége. A M. laxa virágzáskor fertőz, a hajtások pusztulását okozza. A fás részeken rákos sebek keletkeznek. Sárga mézga jelenik meg a fertőzött részeken. A gyümölcsön szürke kinövések (exogén sztrómák) találhatók.
A M. fruchtigena a gyümölcsöt fertőzi, sérüléseken könnyen bejut. A gyümölcsön sárga, gyakran koncentrikus körökben elhelyezkedő kinövések (exogén sztrómák) láthatók. A gyömölcsök elrothadnak, összeszáradnak (mumifikálódnak) és sokszor a fán maradnak.
Terjedés: talajon lévő gyümölcsmúmiák, seben keresztül fertőz.


 

Kártevők


Európai cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi)
rhagoletiscerasiJelentőség: cseresznyén nagyobb károkat okozza. A fertőzöttség mértéke akár az 50-100%-ot is elérheti. A nőstény a sárga, zsendülő cseresznyére rakja a tojásokat, gyümölcsönként 1-et. A lárva (nyű) berág a gyümölcsbe, és a mag körül táplálkozik. A károsított gyümölcsöt másodlagosan a moníliás betegség fertőzheti. Meggyet csak akkor támadja meg, ha a közelben nincs cseresznye.
Fejlődés: 1 nemzedéke van, bábként telel a talajban. Gyorsan melegedő tavasz esetén már április végén rajzik, de a június közepe utáni rajzás a jelentős


Keleti cseresznyelégy (Rhagoletis cingulata)
Jelentőség: szélesebb a tápnövényköre. Több lárva fejlődik 1 gyümölcsben. A károsított gyümölcs előbb színesedik.
Fejlődés: 1 nemzedéke van, június közepén indul a legyek rajzása.

Fekete meggy és cseresznye levéltetű (Myzus cerasi ssp. pruniavium)
myzuscerasipruniaviumJelentőség: cseresznyén súlyosabb a kártétele. Tavasszal az erősen növekedő hajtásokat szívogatják. A levelek, hajtások torzulnak, növekezésük leáll.
Fejlődés: soknemzedékes, tavaszi károsítása jelentős.

 

 


Füstösszárnyú levéldarázs (Caliroa cerasi)

caliroacerasiJelentőség: gyakori kártevő, faiskolában és fiatal gyümölcsösben jelethet csak veszélyt. Meztelencsiga szerű lárvája „hámozgatja” a leveleket, így az asszimilációs felület csökken.
Fejlődés: 2 nemzedéke van.

 

 

 

Kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus)
Jelentőség: jelentős kártevő, főként házikertekben, kezeletlen fákon gyakori. Erős fertőzés esetén a fák növekedése gátolt. Szívogatásukkal csúcsszáradást, sőt évekig tartó károsítás esetén teljes kipusztulást okozhatnak.


Lombosfa fehérmoly (Leucoptera scitella)
leucopterascitellaJelentőség: meggyen azért jelentős, mert már 1-2 aknától elsárgulhat a levél. A lárvák a levéllemez bőrszövete alatt rágnak, aknákat készítenek. Hosszútávon a fák gyengülnek, csökken a termésmennyiség.Kis téliaraszoló (Operophthera brumata)
Jelentőség: terméskötődést követően a lárvái odvasítják a cseresznyét, és amennyiben a sérülés eléri a magkezdeményt, a gyümölcs elpusztul.

Kéregmoly (Enarmonia formosana)
Jelentőség: elhanyagolt, gyomos ültetvények sérült törzsű fáin szaporodhat el. A lárva a kéreg alatt fúr fölfelé terjedve a vázágak vastag, alsó részeig, a gyökérnyak tájékon pedig a talaj felszíne alá is behatol.

 

Egyéb kártevők

Sodrómolyok (Pandemis, Recurvaria fajok)
Jelentőség: a hernyók megrágják a virágokat, leveleket, főleg a gyümölcsökön okoz kárt: szövedékkel egymáshoz erősített levelek alatt hámozgatják a gyümölcsöt, vagy rágnak bele.
Fejlődés: 2 nemzedék / év.

Araszolók (Operoptera brumata, Erannis spp.)
növényorvosJelentőség: az araszolóhernyó lyukat rág, átfúrja a duzzadt, kipattanó rügyeket, virágokat és fiatal, éretlen gyümölcsöket. Lombosodás után laza hálót szőnek a levelek köré. Szabálytalanul megrágott, átlyukasztott leveleket hagynak maguk után.
Fejlődés: 1 nemzedék / év, a lepkék októberben rajzanak.

 

 

Talajlakó kártevők
Májusi cserebogár, Erdei cserebogár, Kalló cserebogár (Melolonthidae)

növényorvosJelentőség: a fiatal ültetvényeket veszélyezteti. A bogarak lárvája (pajor) a gyökereken táplálkozik. Fiatal növényesetén ez gátolja a fejlődést, növekedést. Az öntözött területeket kedvelik. A sorközök füvesítése vonzza őket. Erdők, gyomos, műveletlen területek közelsége fokozza a kártételt.