A körte károsítói

Vírusbetegségek


Körte gyűrűs mozaik (Apple chlorotic leaf spot virus)
Körte érsárgulása és vörösfoltosság (Pear vine yellows and red mottle virus)

pearstonypitKörtekövecsesedés (Pear stony pit virus)
Jelentőség: egyetlen megoldás a vírusmentes szaporítóanyag telepítése.

 

 

 

 

Fitoplazmás betegségek


Körte fapuhulása (Apple rubbery wood phytoplasma)
Jelentőség: a fa szerkezetében okoz rendellenességet.

Körtepusztulás (Pear decline phytoplasma)
peardeclineJelentőség: az egyetlen megoldás az egészséges  szaporítóanyag telepítése.

 

 

 

 

 

 

 Baktériumos betegségek


A körte ervíniás elhalása (Erwinia amylovora)
erwiniaamylovoraTünetek: az alma legsúlyosabb gazdasági és védekezéstechnológiai problémát jelentő betegsége. A bibén keresztül fertőz virágzás idején. A magas pára és hőmérséklet kedvez a fertőzésnek. Először a virág részei, majd a fiatal hajtások megfeketednek, a hajtás pásztorbotszerűen meghajlik. A fertőzött vesszőkön, gallyakon, majd ágakban és a törzsben halad tovább a fertőzés. A megfeketedett virágok, gyümölcskezdemények nem hullanak le. Tejszerű baktériumnyálka tör elő a fertőzött részekből.
Terjedés: sebzéseken át képes behatolni, művelő eszközökkel, szaporítóanyaggal, gyümölccsel, állatokkal, vízzel, széllel kerülhet át másik növényre.

A körte agrobaktériumos gyökérgolyvája (Agrobacterium tumefaciens)

agrobacteriumTünetek: a kórokozó a talajban, a golyvákban 2 évig is elél, sebeken át fertőzi a növényt. Faiskolákban okoz gondot, a fa lassú pusztulását okozza. A gyökereken, gyökérnyakon apró, egyre növekvő golyvák fejlődnek, melyek később elfásodnak, szétesnek. A fák sínylődnek, visszamaradnak a növekedésben, a virágzás, terméshozás elmaradhat.
Terjedés: szaporító anyag, földben maradt, szétesett golyvák.

 

 

Gombabetegségek


A körte ventúriás varasodása (Venturia pyrina)
venturispyrinaTünetek: a körte legjelentősebb kórokozója. A kórokozó a lehullott levelekben telel. A leveleken, a virág részein, a hajtáson, vesszőkön, varas, sötét foltok keletkeznek, a kéreg berepedezik. A gyümölcsön is megjelenik, a varas foltoknál a körte bereped, deformálódik.
Terjedés: a fertőződött, fás növényi részeken áttelelhet.

 


A körte monilíniás betegsége (Monilia fructigena)

moniliafructigenapyrusTünetek: a betegség terjedését tekintve összefügg a sebzést okozó kártevők kártételével. A sérüléseken könnyen bejut a kórokozó. A gyümölcsön sárga, gyakran koncentrikus körökben elhelyezkedő kinövések láthatók. A gyömölcsök elrothadnak, összeszáradnak (mumifikálódnak) és sokszor a fán maradnak.
Terjedés: talajon lévő gyümölcsmúmiák, sebzést okozó kártevők. Ha a gyümölcsök összeérnek, akkor a micélium seb nélkül is áthatolhat.

 

 


Körterozsda (Gymnosporangium sabinae)

gymnosporangiumsabinaeTünetek: feltűnő, de kevésbé veszélyes betegség. A leveleken sárga színű, ovális foltok keletkeznek. A foltok fokozatosan növekednek, vastagodnak, majd később narancsszínűre változnak, végül megbarnulnak. A levél színén kicsi, sötétbarna, kissé kiemelkedő foltok is megjelennek. A megbarnult foltok fonáki oldalán szarvaacskákra emlékeztető képződmények alakulnak ki.
Terjedés: a betegség fő gazdanövénye a boróka.

 

Körte mikoszferella (Mycosphaerella sentina)

mycosphaerellasentinaTünetek: csapadékos időben várható a megjelenése. Sziromhullás után fertőződnek a levelek, apró, kiszürkülő közepű foltok jelennek meg rajtuk.
Terjedés: a betegség fő forrása a lehullott, beteg levél.

 

 


Fás részek betegségei

Roszellíniás gyökérbetegség (Rosellinia necatrix)

Tünetek: csökkent növekedés, a sárguló levelek. Fiatal fákon gyakoribb. A megtámadott fa nem hajt gyökérsarjakat. A beteg gyökéren nincsenek gyökérszőrök. A vastagabb gyökerek kérge leváló és sötét színű. Nedves körülmények között fehér, pelyhes micéliumbevonat látható. Nedvesség és magas talajhőmérséklet segíti a terjedését.
Terjedés
: a kórokozó a fertőzött növényi maradványokon 8-10 évig is életképes.


A körte fomopsziszos rákja (Phomopsis sp.)

Nektriás rák, vörösszemölcsös ágelhalás (Nectria cinnabarina)
nectriacinnabarinaTünetek: az ágakon, a törzsön rákos sebek, és elhalások keltkeznek.
Terjedés: rákos sebek keltkeznek a fás részeken, innen is terjed tovább a betegség.

 

 

 

Szegecsfejű gyökérgomba (Roesleria pallida)

Tünetek: a megfertőzött növények sínylődni kezdenek, gyengén fejlődnek. Hajtásaik vékonyak, rövidek, satnyák, nem nagyon gyümölcsöt. Kezdetben a vékonyabb gyökerek kezdenek barnulni, korhadni. A vízfelvétel akadályozott. A fiatalabb fák pár év alatt ki is pusztulnak. A rohadó gyökereken fehér penész szövedék keletkezik, melyek behálózzák a gyökereket.
Terjedés: fertőzött növénymaradványok, a beteg vagy kipusztult fák a szomszédos fák gyökereit is megfertőzik.

 

Kártevők


Füstösszárnyú körtelevélbolha (Psylla piri)
Közönséges körtelevélbolha (Psylla pyricola)

psyllapiriJelentőség: általánosan elterjedt, veszélyes kártevő. A tömeges petézés a levelek fejlődését gátolja, a szívogatás deformálódáshoz vezet, a mézharmat és a rátelepedő korompenész asszimilációt gátolja, termés értékét csökkenti. Főleg ott szaporodik fel, ahol intenzív tápanyag utánpótlást végeznek, rendszeresen alkalmaznak rovarölő szereket, melyek természetes ellenségeit pusztítják.
Fejlődés: 4-6 nemzedéke van, a kifejlett rovar telel lehullott levelekben, kéregrepedésekben.
Terjedés: a vízhajtásokon szaporodik fel,

 

Almamoly (Cydia pomonella)
cydiapomonellaJelentőség: a molylárvák a magházig berágnak a termésbe, a magkezdeményekkel táplálkoznak, ürülékszemcsékkel töltik az üregeket. A károsított gyümölcs lehullhat.
Fejlődés: 2 nemzedéke van, tömeges rajzása május közepétől június végéig tart.

 

 Körtemoly (Laspeyresia pirivora)

Jelentőség: a lárva a tojásból közvetlenül a gyümölcsbe furakszik, a magkezdeményekkel táplálkoznak. A károsított gyümölcs lehullhat, vagy értékesíthetetlen.
Fejlődés: 1 nemzedéke van, június-júliusban rajzik a lepke.


Piros gyümölcsfa takácsatka (Panonychus ulmi)
panonychusulmi2Jelentőség: szívogatják a leveleket, melyek hamarabb elöregednek, kanalasodnak. Láthatók rajtuk az elszórtan elhelyezkedő szívásnyomok. Erős felszaporodásuk hatására a levelek lehullhatnak, így közvetve csökkenthetik a termésmennyiséget.
Fejlődés: 5-6 nemzedék / év.


Poloskaszagú körtedarázs (Hoplocampa brevis)
hoplocampabrevisJelentőség: tojásait csészelevelek tövénél a fonák bőrszövete alá helyezi, a lárva innen járatot rág a magház felé. A kiodvasított gyümölcs, lehullik. Egyes években a termés nagy részét elpusztítja.
Fejlődés: 1 nemzedék / év, 1-4 évig fejlődik.

 

 


Kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus)

Jelentőség: veszélyes kártevő, ellene a védekezés nagyon fontos, de nem minden évben van rá szükség. Pajzsuk alatt szívogatják a leveleket, fás részeket, a gyümölcsöt is megtámadja, szívogatásától piros "lázfoltok" alakulnak ki a gyümölcsön.
Fejlődés: 2 nemzedék / év.
Terjedés: szaporítóanyaggal, gyümölccsel elhurcolható más növényállományokba is.


Levéltetvek (Aphididae)
Jelentőség: erős kártételük okozhat gondot. Kolóniákat alkothatnak, szívogatják a leveleket, melyek torzulhatnak.

Körte csipkéspoloska (Stephanitis pyri)
növényorvosJelentőség: szívogatnak a levelek fonákán, melyen sárgás pöttyök jelennek meg. A levélfonákot ürülékcseppek borítják.

 

 

 

Egyéb kártevők


Almailonca (Adoxophyes reticulana)
Sodrómolyok (Pandemis, Recurvaria fajok)
Jelentőség: a hernyók megrágják a virágokat, leveleket, főleg a gyümölcsökön okoz kárt: szövedékkel egymáshoz erősített levelek alatt hámozgatják a gyümölcsöt, vagy rágnak bele.
Fejlődés: 2 nemzedék / év.

Araszolók (Operoptera brumata, Erannis spp.)
növényorvosJelentőség: az araszolóhernyó lyukat rág, átfúrja a duzzadt, kipattanó rügyeket, virágokat és fiatal, éretlen gyümölcsöket. Lombosodás után laza hálót szőnek a levelek köré. Szabálytalanul megrágott, átlyukasztott leveleket hagynak maguk után.
Fejlődés: 1 nemzedék / év, a lepkék októberben rajzanak.

 

 

Talajlakó kártevők
Májusi cserebogár, Erdei cserebogár, Kalló cserebogár (Melolonthidae)

növényorvosJelentőség: a fiatal ültetvényeket veszélyezteti. A bogarak lárvája (pajor) a gyökereken táplálkozik. Fiatal növényesetén ez gátolja a fejlődést, növekedést. Az öntözött területeket kedvelik. A sorközök füvesítése vonzza őket. Erdők, gyomos, műveletlen területek közelsége fokozza a kártételt.

 

 

Levélbarkók (Phyllobius sp.)
Jelentőség: a fakadó rügyeket, fiatal leveleket, virágbimbókat és a virágokat megrághatják. A leveleket csipkézik.

Körte gubacsatka (Eriophyes piri typicus)

növényorvosJelentőség
: a leveleken apró, húlyagos gubacsokatt okoz suívogatásával. Nem tartozik a jelentős kártevők közé.