A köszméte károsítói


Vírusbetegségek

Köszméte levélérsárgulása (Gooseberry vein banding virus)
Tünetek: szórványosan fordul elő. A levéléren keskeny sávú, sárgászöld elszíneződés észlelhető. A levél apró, alaktalan.
Terjedés: szaporítóanyaggal és levéltetvekkel.

 

Gombabetegségek

Köszméte amerikai lisztharmata (Sphaerotheca mors uvae)
spherothecamorsuvaeTünetek: a köszméte nagyon jelentős betegsége. A hajtás végén fehér lisztes, megbarnuló nemezes bevonat alakul ki. A rügyek elhalnak, csak az alsók hajtanak ki, emiatt a bokor elsűrűsödik. Abogyó is fertőződik, felreped.
Terjedés: beteg vesszők, a hajtásokat borító nemezes bevonatról terjed tovább.

Köszméte drepanopezizás levélfoltossága (Drepanopeziza ribis f.sp. grossulariae)

drepanopezizaribisTünetek: a legjelentősebb levélbetegsége, súlyos levélhullást okoz. A levélen apró, sötétbarna, szögletes foltok alakulnak ki.
Terjedés: a lehullott levelek, majd a beteg levelekből fertőz tovább.

 

Köszméte mikoszferellás levélfoltossága (Mycosphaerella ribis)

mycospherellaribisTünetek: jelentős levélbetegsége. Szórványosan fordul elő. A levélen kerek, kiszürkülő közepű, sötét szélű foltok alakulnak ki.
Terjedés: a lehullott levelek, majd a beteg levelekből fertőz tovább.

 

 
Egyéb betegségek

Köszméterozsda (Puccinia ribesii caricis)
pucciniaribesiiTünetek: csak sás (Carex) fajok szomszédságában fordul elő, a köszméte a köztesgazda. A levélen, hajtáson és termésén sárgászöld duzzanatok jelentkeznek. Ezeken pontszerű, világosbarna pontok és élénksárga képződmények (ecídiumok) fejlődnek.
Terjedés: a sás fajokon telel. Tavasszal innen fertőzi a köszmétét.

 

 

A köszméte európai lisztharmata (Microsphaera grossulariae)
microsphaeragrossulariaeTünetek: szórványosan jelentkezik. A levélen finom, fehér bevonat jelentkezik.
Terjedés: a levelekről terejd.

 

 

 

 

 

Kártevők

Cserebogarak lárvája (Melolonthidae)
növényorvos
Jelentőség: a bogarak a lombot ritkán károsítják, az idősebb lárva (pajor) a gyökereket rágja, odvasítja. A növény fejlődése leállhat, részleges vagy teljesen pusztulást okozhatnak. Az öntözött területeket kedvelik. A sorközök füvesítése vonzza őket. Erdők, gyomos, műveletlen területek közelsége fokozza a kártételt.

 

 

Takácsatkák
Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)
Piros gyümölcsfa-takácsatka (Panonychus ulmi)
Barna gyümölcsfa-takácsatka (Bryobia rubrioculus)

tetranychusurticaepanonychusulmi2Jelentőség: száraz, meleg idő esetén felszaporodhatnak. Sokszor az egész levélre kiterjedő, sárgásfehér szívásnyomok jelennek meg. A levelek sárgulnak, majd barnulnak, lehullanak.
Fejlődés: soknemzedékesek.

 

Kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus)
Közönséges teknőspajsztetű (Parthenolecanium corni)

parthenolecaniumcorniJelentőség: veszélyes kártevők. Pajzsuk alatt szívogatják a leveleket, fás részeket.
Terjedés: szaporítóanyaggal, fertőzött ágrészekkel elhurcolható más növényállományokba is.

 

 

 

Köszméte-gubacsatka (Cecidophyopsis grossulariae)
cecidophyopsisgrossulariaeJelentőség: nehezen észrevehető, nagy kárral fenyegető kártevő. Tavasszal a rügyek részben, vagy egyáltalán nem hajtanak ki. A vesszők felkopaszodnak. A fertőzött rügyekből torz hajtás fejlődik, apróbb levelekkel. A bogyók aprók. Hosszabb kártételkor a tövek legyengülnek, a termés csökken.
Fejlődés: évente 3–5 nemzedéke fejlődhet. Március végén kezdődik a rajzás.

 Üvegszárnyú ribiszkelepke (Synanthedon tipuliformis)

synanthedontipuliformisJelentőség: ritkán károsítja a köszméte vesszőjét. A fiatal hernyó a rügyeket odvasítja, majd a vesszőkben járatot rág. A károsított vesszők tavasszal részlegesen, vagy egyáltalán nem hajtanak ki, a kényszerérett lesz. Tőpusztulást is okozhat.
Fejlődés: 1 nemzedékes faj, a lepkék májusban kezdenek rajzani.

 

 

Levéldarazsak
Köszméte levéldarázs (Pteronidea ribesii)
Ribiszke-levéldarázs (Pristiphora pallipes)

pteronidearibesiipristiphorapallipesJelentőség: Ribes aureum-ra oltott, törzses köszmétén a köszméte-levéldarázs nem károsít.
A köszméte-levéldarázs fiatal lárvái a levél fonákán apró lyukakat rágnak. Az idősebb lárva csak az ereket és a levélnyelet hagyja meg. A kártétel a bokrok belsejéből kifelé és fölfelé halad. Előfordul, hogy egy időben ugyanazon növényen mindkét faj károsít.
A ribiszke-levéldarázs köszmétében súlyosabb és gyakoribb kártételt okoz. A lárva karéjozva rág, a hajtások csúcsi részétől halad a bokor belseje felé. Gyakran tarrágást is okozhat.
Fejlődés: a köszméte-levéldarázsnak évente 3 nemzedéke van. Az imágók rajzása március végén–április elején kezdődik. A ribiszke-levéldarázsnak évente 4–6 nemzedéke van, április elejétől rajzik.

Köszmétearaszoló (Abraxas grossulariata)
Kis téli araszoló (Operophtera brumata)

abraxasgrossulariatalomragoJelentőség: az araszoló hernyók fő kártétele kora tavasszal a rügyek kirágása, odvasítása, később pedig a lombfogyasztás. Gyakran tarrágást is okoznak. A kis téli araszoló ritkábban a fiatal gyümölcsöt is megrágja.
Fejlődés: 1 nemzedékesek.

 Hajtászsugorító köszméte levéltetű (Aphis grossulariae)
Levélpirosító ribiszke-levéltetű (Cryptomyzus ribis)

aphisgrossulariaecryptomyzus_ribisJelentőség: vírust terjesztenek. A hajtászsugorító köszméte-levéltetű szívogatása miatt a hajtásvég torzul.
A levélpirosító ribiszke-levéltetű fő tápnövénye a ribiszke, de köszmétén is előfordul. Szívogatásuk nyomán a levél domború hólyagosodás keletkezik, mely a napsütés hatására megpirososodik. Az erősen károsított levelek lehullanak.