A mandula károsítói

Vírusbetegségek


Mandula csíkos mozaik (Almond line pattern virus)
Tünetek: mozaikfoltok keletkeznek a leveleken, a fa a növekedésben lemaradhat.
Terjedés: szaporítóanyag, beteg fák.

 

Fitoplazmás betegségek

Csonthéjasok európai sárgasága (European stone fruit yellows)
Tünetek: a fertőzött fák levelei sárgulnak és kanalasodnak, kisebbek és elszórtan helyezkednek el, később elhalnak. Először ágrészek, aztán ágak, végül az egész fa elpusztulhat. A kéreg eleinte narancssárgára, majd barnára színeződik.
Terjedés: szaporítóanyag, fertőzött egyedek, levélbolhák. Egyetlen megoldás a vírusmentes szaporítóanyag telepítése.

 

Baktériumos betegségek

A mandula baktériumos rákosodása és hirtelen ágelhalása (Pseudomonas syringae pv. syringae)
pseudomonassyringaeleucostomaTünetek: ültetvényben ritkán fordul elő. A levelek felületén él, a sebzéseken bejut a növénybe és felszaporodik a háncsban, elhasználja a szövetek cukortartalmát, így a fás részek fagyérzékenység megnő. A fagy hatására fagylécek keletkeznek, szétrepedhetnek a fás részek. Részleges vagy teljes pusztulást okoz. Az elhalt ág alatti részből, ill. a gyökérnyakból új hajtások törnek elő.  A beteg fa ágain és törzsén rákos sebek, mézgásodás figyelhető meg.
Terjedés: sérülések, levelek felületén él.Gombabetegségek

A mandula moníliás virág és ágelhalása (Monilia laxa)
moniliaamygdalusTünetek: utóbbi években súlyos károkat okoz, fontos betegsége. Virágzáskor fertőz, a hajtások pusztulását okozza. A fás részeken rákos sebek keletkeznek. Sárga mézga jelenik meg a fertőzött részeken. A gyümölcsön szürke kinövések (exogén sztrómák) találhatók. Nagyobb ágak pusztulását is okozhatja.
Terjedés: az előző évi fertőzött maradványok, talajon lévő gyümölcsmúmiák.

 

A mandula ventúriás varasodása (Venturia carpophila)
venturiacarpophilaTünetek: járványos években a mandula legsúlyosabb károsítója. A kórokozó a lehullott levelekben telel. A leveleken, a virág részein, a hajtáson, vesszőkön, varas, sötét foltok keletkeznek, a kéreg berepedezik. A mandula zöld héján is megjelennek a sötét foltok.
Terjedés: a fertőződött, fás növényi részeken áttelelhet.

 

A mandula sztigmínás levéllyukacsosodása (Stigmina carpophila)
stigminacarpophilaTünetek: jelentős károkat okozhat. Nedvesebb időjárás esetén gyakoribb. A fiatal leveleken apró, kör alakú foltok jelennek meg. A foltok széle barna, közepe kivilágosodik. Később a foltok közepe elszárad, és kiesik a levéllemezből. A hajtásokon és a gallyakon is barnás foltok jelennek meg.
Terjedés: a kiesett levélfoltok, gallyakon, leveleken telel.

 

 

Kártevők

Mandula levéltetű (Brachycaudus amygdalinus)
Jelentőség: a tavaszi, erőteljes hajtásnövekedés időszakában támadnak. A leveleken kolóniákat hoznak létre. A nyár folyamán kis számban található meg a mandulán, így a kártételük ekkor már jelentéktelen. A legnagyobb kárt a különféle vírusok terjesztésével okozzák. Szívogatásuk következtében a levelek deformálódnak, sárgulnak, majd lehullanak. A termés minősége és mennyisége csökken. A kiválasztott mézharmaton korompenész jeleniki meg.
Fejlődés: soknemzedékes.


Mandula magdarázs (Eurytoma amygdali)
eurytomaamygdaliJelentőség: a lárva a zöld mandula belsejében táplálkozik és fejlődik. A magbelet fogyasztja el. Ez megzavarja a gyümölcs fejlődését, összeszárad, a fán marad, tavasszal a darázs kirepül. Veszélyes kártevő.
Fejlődés: 1 nemzedékes.

 

Egyéb kártevők


Keleti gyümölcsmoly (Grapholitha molesta)
Jelentőség: nagy termésveszteségeket okozhat. A csonthéj kialakulását követően a lárva a gyümölcsbe furakszik, melyet mézgafolyás kísér. A termés kényszerérett lesz, lilás színű, lehullik. A lárvák és felgyülemlett ürülék található a mag környékén a félig érett, puha gyümölcsben. A fertőzött termés hamar lehullik, és monília fertőzés tüneteit is mutatja.
Fejlődés: évente 4-5 nemzedék fejlődik. A molyok április végétől kezdenek rajzani.

Kéregmoly (Enarmonia formosana)
Jelentőség: elhanyagolt, gyomos ültetvények sérült törzsű fáin szaporodhat el. A lárva a kéreg alatt fúr fölfelé terjedve a vázágak vastag, alsó részeig, a gyökérnyak tájékon pedig a talaj felszíne alá is behatol.
Fejlődés: 2 nemzedéke van.


Csonthéjasok levélatkája (Aculus fokeaui)
Jelentőség: a leveleket szívogatják. A párolgás növekszik, a levél barnára színeződik, és jellegzetes ólomszínű elszíneződés jön létre. A levelek kanalasodnak. A rügy- és a termésképződés csökken. Meleg, száraz időjárás esetén elszaporodnak.

Barackmoly (Anarsia lineatella)
anarsialieatellaJelentőség: a hernyók kora tavasszal megrágják a rügyeket és a hajtást (április elején és közepén). A károsított hajtások elszáradnak. A nyári generáció hernyói behatolnak a gyümölcsbe, és járatot rágnak a magházig. A gyümölcs kényszerérett lesz. Mézgafolyás, ürülék és rágási maradványok láthatók a gyümölcsön. A terméseken másodlagosan kórokozók jelenhetnek meg,
így azok gyakran elrothadnak.
Fejlődés: 3 nemzedéke van.


Pajzstetvek
Eperfa pajzstetű (Pseudaulacaspis pentagona)
Kaliforniai pajzstetű (Diaspidiouts perniciosus)

diaspididae2Jelentőség: a pajzstetvek rendszeresen kárt okoznak. A kéreg és az ágak elhalásos tüneteit az eperfa pajzstetű okozhatja. Kókuszdara szerű bevonatot képez a fákon.
A kaliforniai pajzstetű a legelterjedtebb. Pajzsuk alatt szívogatják a leveleket, fás részeket, a gyümölcsöt is megtámadja, szívogatásától piros "lázfoltok" alakulnak ki. A facsúcs száradása és a fa részleges vagy teljes elhalása következhet be.

Talajlakó kártevők
Májusi cserebogár, Erdei cserebogár, Kalló cserebogár (Melolonthidae)

MelolonthamelolonthahippocastaniJelentőség: a fiatal ültetvényeket veszélyezteti. A bogarak lárvája (pajor) a gyökereken táplálkozik. Fiatal növényesetén ez gátolja a fejlődést, növekedést. Az öntözött területeket kedvelik. A sorközök füvesítése vonzza őket. Erdők, gyomos, műveletlen területek közelsége fokozza a kártételt.

 

Sodrómolyok (Pandemis, Recurvaria fajok)
Jelentőség: a hernyók megrágják a virágokat, leveleket, főleg a gyümölcsökön okoz kárt: szövedékkel egymáshoz erősített levelek alatt hámozgatják a gyümölcsöt, vagy rágnak bele.
Fejlődés: 2 nemzedék / év.

Araszolók (Operoptera brumata, Erannis spp.)
lomragoJelentőség: az araszolóhernyó lyukat rág, átfúrja a duzzadt, kipattanó rügyeket, virágokat és fiatal, éretlen gyümölcsöket. Lombosodás után laza hálót szőnek a levelek köré. Szabálytalanul megrágott, átlyukasztott leveleket hagynak maguk után.
Fejlődés: 1 nemzedék / év, a lepkék októberben rajzanak.